Activa Pure női okosóra fekete, aktivitás, pulzus, vérnyomásmérő

Activa Pure női okosóra fekete, aktivitás, pulzus, vérnyomásmérő

 • Akkor rendeljen az alábbi határidőn belül:
Elérhető: készleten
22.990 -Ft 35.990 -Ft

Malbini ingyenes házhozszállítás 30.000 Forint feletti vásárlás esetén

Malbini ügyélszolgálat

Termékleírás

Divatos Sport okosóra

Activa Pure női okosóra, aktivitás, pulzus, vérnyomásmérő - divatos és sportos Activa Pure női okosóra fekete, aktivitás, pulzus, vérnyomásmérő - divatos női okosóra

Sport módok

Activa Pure női okosóra, aktivitás, pulzus, vérnyomásmérő - sport módok

 Funkciók

Activa Pure női okosóra, aktivitás, pulzus, vérnyomásmérő - funkciók

Aktivitásmérő

Activa Pure női okosóra, aktivitás, pulzus, vérnyomásmérő - aktivitásmérő

Alvásfigyelő

Activa Pure női okosóra, aktivitás, pulzus, vérnyomásmérő - alvásfigyelő

Alkalmazások

Activa Pure női okosóra, aktivitás, pulzus, vérnyomásmérő - alkalmazások

Bluetooth hívás

Activa Pure női okosóra, aktivitás, pulzus, vérnyomásmérő - bluetooth hívás

Éretsítők

Activa Pure női okosóra, aktivitás, pulzus, vérnyomásmérő - értesítők

Pulzusmérő

Activa Pure női okosóra, aktivitás, pulzus, vérnyomásmérő - pulzusmérő

SIRI hang asszisztens

Activa Pure női okosóra, aktivitás, pulzus, vérnyomásmérő - SIRI hang asszisztens

Távirányítás

Activa Pure női okosóra, aktivitás, pulzus, vérnyomásmérő - távirányítás

6 féle szín

Activa Pure női okosóra, aktivitás, pulzus, vérnyomásmérő színek

 


Specifikáció


CPU

MTK2503A-ARM7

Bluetooth
 • BT 4.0LE + 3.0LE
 • Hatótávolság 8-10 m

Vizállóság
IP65

Kijelző

 • Mérete - 1.28 inch
 • Típusa - érintő IPS
 • Felbontása - 240*240 DPI

Akkumulátor

 • Mérete - 300 mAh
 • Normál használat - 1-2 nap
 • StandBy - 5 nap
Kompatibilis
 • Android 4.4 vagy újabb
 • IOS 8.0 vagy újabb
Memória
128 MB + 64 MB

Töltő típusa
Mágneses

További funkciók
 • Beépített mikrofon és hangszóró
 • Pulzusmérő szenzor HRS 3300
 • Ki/Be kapcsoló gomb
 • 8 különböző téma
 • 6 különböző számlap
 • Automatikus aktivitásmérés (lépések, kallória)
 • Pulzus és vérnyomás monitorozás
 • Több aktivitás mérési lehetőség
 • Alvás monitorozás
 • Értesítések megjelenítése
 • Hívásindítás és fogadás
 • Média kezelő és lejátszó

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Stuffy Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

 Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Stuffy Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 2. Termékfelelősség

 Milyen esetben élhet Ön a termékfelelősségi jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékfelelősségi igényt érvényesíthet.

 Milyen jogok illetik meg Önt termékfelelősségi igénye alapján?

Termékfelelősségi igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékfelelősségi igényét?

Termékfelelősségi igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékfelelősségi igényét?

Termékfelelősségi igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékfelelősségi igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékfelelősségi kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékfelelősségi kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékfelelősségi igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékfelelősségi igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

3. Jótállás

 Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott termékek esetében a jótállás időtartama legalább egy év.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékfelelősségi és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szállítással kapcsolatos Információk

30.000 Forint feletti vásárlás esetén a szállítás belföldön ingyenes!

 • Partnerek
 
 • A beérkező rendeléseket minden nap 12:00-kor zárjuk le. Aznapi rendelések 1-2 munkanapon belül kerülnek kézbesítésre. 12:00 óra utáni vásárlás esetén a következő nap 12:00-kor kerül feladásra a termék, amit kézbesíteni fog a GLS vagy MPL a következő napokon.

Szállítási módok

 1. Utánvétel (készpénz vagy kártyás fizetés a futárnál)
  • Partner – GLS, MPL
  • Szolgáltatás Ára – 1700 Ft
  • Szállítási idő: 1-2 munkanap
  • Házhoz szállítás a GLS vagy MPL által

 1. Bankkártyás fizetés
  • Partner – GLS, MPL
  • Szolgáltatás Ára – 1700 Ft
  • Szállítási idő: 1-2 munkanap
  • Házhoz szállítás a GLS vagy MPL által 

 

Külföldi szállítás

Szállítási díjak külföldre:

 • Ausztria - 2200 Ft,
 • Dánia - 3200 Ft,
 • Horvátország - 2900 Ft,
 • Németország - 2900 Ft,
 • Románia - 1900 Ft,
 • Szlovákia - 1900 Ft,
 • Svájc - 4200 Ft.
Malbini hírlevél feliratkozás
Malbini hírlevél feliratkozás