Malbini HV-2010 Kerámia Bevonatú Forgópántos Hajvasaló

Malbini HV-2010 Kerámia Bevonatú Forgópántos Hajvasaló

 • Termék kód: 1880375
Image
 • Akkor rendeljen az alábbi határidőn belül:
Elérhető: Készleten
8.950 -Ft

 Raktáron: Nincs  Rendelhető: Igen Szállítás: 15 - 20 munkanap

Általános tulajonságok

Model: HV-2010
Márka: Malbini
Maximális hőmérséklet: 240°C
Hőmérséklet szabályozás: igen
Ki-, bekapcsoló gomb funkció: igen
Simitólap bevonat: Kerámia turmalin
Kijelző: LCD
Bemelegedési idő: 30 másodperc
Alkalmazható hajtípus: száraz
Gyártói garancia hossza (hónap): 12

Technikai tulajdonságok

Tápellátás ( V ): 210 - 240
Teljesítmény W: 70
Kábelhossz: 2,5 m
Forgópántos vezeték: igen 
Szín: piros és fekete 

Termék leírása

A 30x110 mm-es simítólapok  az állítható hőmérséklet és a ki-, bekapcsoló gomb funkciójának köszönhetően könnyen alkalmazható nagyobb hajtömegek formázására .

 • Minimális hőmérséklet 80 °C, 5 fokonként emelhető 230  °C -ig

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Stuffy Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

 Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Stuffy Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 2. Termékfelelősség

 Milyen esetben élhet Ön a termékfelelősségi jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékfelelősségi igényt érvényesíthet.

 Milyen jogok illetik meg Önt termékfelelősségi igénye alapján?

Termékfelelősségi igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékfelelősségi igényét?

Termékfelelősségi igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékfelelősségi igényét?

Termékfelelősségi igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékfelelősségi igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékfelelősségi kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékfelelősségi kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékfelelősségi igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékfelelősségi igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

3. Jótállás

 Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott termékek esetében a jótállás időtartama legalább egy év.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékfelelősségi és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szállítással kapcsolatos Információk

 • A rendeléseket minden nap 15:00-kor zárjuk le. Aznapi rendelések másnapra kerülnek kézbesítésre. Aki 15:00 után vásáról az a következő nap 15:00-kor kerül feladásra a terméket, amit kézbesíteni fog a posta a következő napon.

Szállítási módok

 1. Utánvétel
  1. Partner – Magyar Posta
  2. Szolgáltatás Ára – 1900 Ft
  3. Szállítási idő: 1-2 munkanap
  4. Házhoz szállítás a posta által
 1. Előre utalás
  1. Partner – Magyar Posta
  2. Szolgáltatás Ára – 1450 Ft
  3. Szállítási idő: 1-2 munkanap
  4. Házhoz szállítás a posta által
 1. Postán maradó vagy Posta Pont
  1. Partner – Magyar Posta
  2. Szolgáltatás Ára – 1500 Ft
  3. Szállítási idő: 1-2 munkanap
  4. Postán vagy Postaponton átvehető
 1. MPL Csomag Automata
  1. Partner – Magyar Posta
  2. Szolgáltatás Ára – 1300 Ft
  3. Szállítási idő: 1-2 munkanap
  4. MPL Csomag Automatából személyes átvétel

Postán maradó és MPL csomagautomata esetén

Amennyiben a Postán maradó, Posta Pont vagy MPL csomag automata szállítási módot válassza kérjük ellenőrizze, hogy hól van Önhöz a legközelebbi átvételi pont aminek elérhetőségét közölni kell velünk egy emailben.

 1. Posta – A posta címét kérjük, ahol Ön át tudja venni személyesen a csomagot
 2. MPL Csomag Automata – Az automata címét kérjük, ahol Ön személyesen kiveszi a csomagot
 3. Posta Pont – A posta pont címét kérjük, ahol Ön személyesen szeretné átvenni a csomagot

Amennyiben nem kapunk tájékoztatást Önöktől a cím alapján kinézzük a legközelebbi címet vagy csomagautomatát és oda küldjük a terméket.