KidSafe Voice audio bébiőr kétirányú kommunikációval

KidSafe Voice audio bébiőr kétirányú kommunikációval

  • Akkor rendeljen az alábbi határidőn belül:
Elérhető: készleten
14.990 -Ft

Malbini ingyenes házhozszállítás 30.000 Forint feletti vásárlás esetén

Malbini ügyélszolgálat

KidSafe gyerek okosóra és KidSafe bébiőr

Termékleírás

A KidSafe Voice audió bébiőr a beépített mikrofonjával és hangszórójával kétirányú kommunikációt tesz lehetővé, így a gyerekszobát elhagyva nem csak halljuk ha sír a baba, de válaszolhatunk is neki és a bébiőr segítségével azonnal meg is nyugtathatjuk.

 

Éjszakai fény

  • A KidSafe Voice bébiőr beépített éjszakai fénnyel rendelkezik, így gyermekének nem teljesen sötét szobában aludnia. Az éjszakai fény egy gombnyomással ki/be kapcsolható.

Kétirányú kommunikáció

  • Mindkét egység beépített mikrofonnal és hangszóróval van ellátva, ami lehetővé teszi a kétirányú kommunikációt a készülékek között. Ha meghallja, hogy sír a baba, egy gombnyomással hozzászólhat, a baba pedig hallja az anya nyugtató hangját.
KidSafe Voice audio bébiőr kétirányú kommunikáció

    VOX funkció

    • A VOX (voice-operated exchanged) funkció lényege, hogy a kétirányú kommunikációhoz nincs szükség gombokat nyomogatni. A mikrofon folyamatosan figyel, és ha hangot érzékel, akkor automatikusan továbbítja a vevőnek. Ha pedig nem érzékel hangot, akkor az eszköz készenlétbe helyezi magát. 
    KidSafe Voice audio bébiőr VOX funkció
      KidSafe Voice audio bébiőr funkciók

      Műszaki Adatok

      Használt frekvencia 2.4GHz
      Kimenet 300mW
      Érzékenység -88dBm
      Átviteli frekvencia 2400~2480MHz
      Teljesítmény 20dBm
      Tápellátás Beépített akku
      Töltés USB DC 5V
      Súly  0.45kg
      Tartozékok
      • 1 szülői egység
      • 1 baba egység
      • 1 tápadapter
      • 2 kábel
      • 1 kezelési útmutató


      KidSafe Voice audio bébiőr csomag tartalma

      1. Kellékszavatosság

      Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

      Ön az Stuffy Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

      Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

      Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

       Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

       Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

      Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

      Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

      Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

      Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

       Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

      A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Stuffy Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

       2. Termékfelelősség

       Milyen esetben élhet Ön a termékfelelősségi jogával?

      Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékfelelősségi igényt érvényesíthet.

       Milyen jogok illetik meg Önt termékfelelősségi igénye alapján?

      Termékfelelősségi igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

       Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

      A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

       Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékfelelősségi igényét?

      Termékfelelősségi igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

       Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékfelelősségi igényét?

      Termékfelelősségi igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékfelelősségi igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

       A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékfelelősségi kötelezettsége alól?

      A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékfelelősségi kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

      - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

      - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

      - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

      A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

      Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékfelelősségi igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékfelelősségi igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

       

      3. Jótállás

       Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

      Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott termékek esetében a jótállás időtartama legalább egy év.

      Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

      A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

      Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékfelelősségi és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

      Szállítással kapcsolatos Információk

      * A csomagküldő cégek leterheltsége miatt előforduló esetleges csúszásokért nem tudunk felelősséget vállalni
      **Elsősorban légi szállításra értendő, közúti szállításoknál az adott ország szállítási idejével kell kalkulálni.

      30.000 Forint feletti vásárlás esetén a szállítás belföldön ingyenes!

      • Partnerek
       
      • A beérkező rendeléseket minden nap 12:00-kor zárjuk le. Aznapi rendelések 1-2 munkanapon belül kerülnek kézbesítésre. 12:00 óra utáni vásárlás esetén a következő nap 12:00-kor kerül feladásra a termék, amit kézbesíteni fog a GLS vagy MPL a következő napokon.

      Szállítási módok

      1. Utánvétel (készpénz vagy kártyás fizetés a futárnál)
        • Partner – GLS, MPL
        • Szolgáltatás Ára – 1800 Ft
        • Szállítási idő: 1-2 munkanap
        • Házhoz szállítás a GLS vagy MPL által
      1. Bankkártyás fizetés
        • Partner – GLS, MPL
        • Szolgáltatás Ára – 1800 Ft
        • Szállítási idő: 1-2 munkanap
        • Házhoz szállítás a GLS vagy MPL által 

       

      Külföldi szállítás

      Szállítási díjak külföldre:

      • Ausztria - 2200 Ft,
      • Dánia - 3200 Ft,
      • Horvátország - 2900 Ft,
      • Németország - 2900 Ft,
      • Románia - 1900 Ft,
      • Szlovákia - 1900 Ft,
      • Svájc - 4200 Ft.